Dòng Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

Các sản phẩm Dòng Intel® Wi-Fi 6E (Gig +) hỗ trợ Wi-Fi luồng kép ở các băng tần 2.4GHz, 5GHz và 6GHz, đồng thời bao gồm thông lượng TCP được cải thiện— vượt quá 2Gbps — và các tính năng Wi-Fi 6 R2 trong tương lai nhằm tối đa hóa lợi ích của Wi-Fi 6, bao gồm tốc độ Gigabit, độ trễ cực thấp và độ tin cậy nâng cao mang lại lợi ích cho các tần số vô tuyến mới dành riêng cho các thiết bị Wi-Fi 6E.

Tìm hiểu về các tính năng và lợi ích của Wi-Fi 6E ›

Dòng Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

Intel® Wi-Fi 6E Products

Tối đa hóa các lợi ích về tốc độ, độ trễ và độ tin cậy của Wi-Fi 6 trên các tần số vô tuyến mới mà không bị nhiễu thiết bị cũ.

Đọc tóm lược

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
ĐẠT CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
Băng tần
Luồng TX/RX
Giá
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (Gig+) Launched Q3'21 Wi-Fi 6E 2x2
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+) Launched Q4'20 Wi-Fi 6E 2.4Gbps 2.4Ghz, 5Ghz, 6Ghz, (160Mhz) 2x2