Sản phẩm Intel® Wi-Fi 6E (Gig +)

Tốc độ, độ trễ và độ tin cậy là những lợi ích của Wi-Fi 6 trên các tần số vô tuyến 6 GHz độc quyền mới, không bị nhiễu thiết bị cũ.

Tìm hiểu về các tính năng và lợi ích của Wi-Fi 6E ›

Sản phẩm Intel® Wi-Fi 6E (Gig +)