Dòng Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

Các sản phẩm chuỗi Intel® Wi-Fi 6E (Gig +) hỗ trợ Wi-Fi luồng kép ở các băng tần 2.4GHz, 5GHz và 6GHz, đồng thời bao gồm thông lượng TCP cải thiện— vượt quá 2Gbps — và các tính năng Wi-Fi 6 R2 trong tương lai nhằm tối đa hóa lợi ích của Wi-Fi 6, bao gồm tốc độ Gigabit, độ trễ cực thấp và độ tin cậy nâng cao trên các tần số vô tuyến mới dành riêng cho các thiết bị Wi-Fi 6E.

Tìm hiểu về các tính năng và lợi ích của Wi-Fi 6E ›

Dòng Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)