Công cụ quản lý Intel® VMD/VROC và LED cho VMware* ESXi* 7.x

784752
6/24/2024

Giới thiệu

Tiện ích dòng lệnh cho Intel® VROC Driver để quản lý âm lượng VMware* ESXi* RAID và quản lý đèn LED.. Gói này tương thích với VMware* ESXi* 7.x.

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 85.1 KB
  • SHA256: BDD5A2A19FA14D5EE7E39CA7D78E8A1D087589F8581D38D61BF28F226F9EBA89

Mô tả chi tiết

Gói này chứa tiện ích quản lý dựa trên văn bản để quản lý ổ đĩa RAID và trạng thái LED Intel® VROC trong môi trường VMware* ESXi*. Gói này chỉ tương thích với VMware* ESXi* 7.x. Nếu bạn đang tìm kiếm một phiên bản tương thích với VMware* ESXi* 8.x, hãy tham khảo Công cụ quản lý Intel® VROC và LED cho VMware* ESXi* 8.x.

ánh xạ tương thích Intel® VROC

Kiểm tra tham chiếu ánh xạ bên dưới để xác định phiên bản công cụ nào sẽ được sử dụng để phù hợp với Trình điều khiển Intel® VROC đã cài đặt cho VMware* ESXi*. Có thể chọn các phiên bản có sẵn của công cụ từ menu thả xuống ở đầu trang tải xuống này.

Phiên bản công cụ tương thích Trình điều khiển Intel® VROC cho VMware* ESXi*
3.0.0.2229 3.0.1.1001, 3.2.0.1008
3.5.0.2274 3.5.1.1002
9.0.0.2398 9.0.0.1012

Hướng dẫn sử dụng

Xem Hướng dẫn sử dụng Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) cho VMware* ESXi* để biết hướng dẫn cài đặt chi tiết.

Tải xuống liên quan

Để biết thêm thông tin về Intel® VROC, hãy truy cập Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC). Các tài nguyên bổ sung có sẵn tại Hỗ trợ cho Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.