Intel® Visual Compute Accelerator biên dịch hạt nhân VCA1283LVV / VCA1585LMV Kernel*

645986
4/12/2018

Giới thiệu

Đây là gói biên dịch hạt nhân Intel® Visual Compute Accelerator nhân Intel® Visual Compute Accelerator dựng phần mềm 1.5.318.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Debian 8.x*
  • Kích thước: 38.7 MB
  • SHA1: C7CBAB2B7BB8AE011D2B0B438D9E2FDE7A8F5342

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Gói này chứa nhân Linux*, các trình điều khiển và daemon/công cụ sẽ được cài đặt trên nền tảng máy chủ.

Gói này bao gồm một tập hợp các bản vá hạt nhân Của Kernel Kernel* cần thiết để biên dịch hạt nhân cho Phiên bản Cải tiến phiên bản 8.7.

Gói được nhóm xác thực kiểm tra theo cách giới hạn (chỉ Dành cho Phiên bản 8.7).

Tham khảo tập tin readme để biết hướng dẫn cài đặt.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

md5: 31614330ef3d68f28f901e5a0b50492c

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.