Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

19800
1/28/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 338.3 MB
  • SHA1: C0B2A681F1D21F1F6DFD8F520D9F03D3EFBCC57C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho cấu hình Intel® Compute Card?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.