Trình điều khiển Sound Research* cho Windows® 10 & Windows 11* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71C và LAPQC71D

19623
2/10/2022

Giới thiệu

Trình điều khiển Sound Research* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71C và LAPQC71D, làm cho đầu ra âm thanh từ loa phát ra.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 3.5 MB
  • SHA1: 007A1EFC7663172AD910E121297F7713D37B588A

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển Sound Research* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71C và LAPQC71D làm cho đầu ra âm thanh từ loa phát ra. Điều này bao gồm những điều sau:

  • Nâng cao độ theo ý bạn
  • Cải thiện giọng nói
  • Nâng cao hiệu quả trong thời điểm hiện tại
  • Hiệu ứng vòm
  • Điều chỉnh loa

Lưu ý

Trình điều khiển Sound Research chỉ có thể được cài đặt trên Bộ công cụ máy tính xách tay Intel NUC 9 Extreme-LAPQC71C và LAPQC71D.

Để cải tiến âm thanh trên Bộ công cụ máy tính xách tay Intel NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B, hãy cài đặt Creative Sound Blaster* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B.

Các bản tải xuống sau đây cũng có sẵn cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel NUC9 Extreme:

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.