Cập nhật vi chương trình chạm cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A và LAPQC71B

19638
7/27/2020

Giới thiệu

Cập nhật Vi chương trình chạm trên Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 696.9 KB
  • SHA1: 89E9E32D05D2BEB0CC5D5E73416B37525FDAE931

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cập nhật Vi chương trình chạm trên Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B.

Thận trọng

Không sử dụng chương trình cơ sở này để cập nhật chương trình cơ sở trên Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme của bạn-LAPQC71C và LAPQC71D. Nếu bạn làm và bàn di chuột ngừng hoạt động, khởi động lại máy Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel NUC bàn di chuột của bạn sẽ hoạt động lại. Bạn có thể phải khởi động lại nhiều lần.

Cập nhật

Các tính năng sau đây đã được sửa /cập nhật:

  • Bàn di chuột bị đóng băng
  • Bàn di chuột bị tụt hậu

Lưu ý

Các bản tải xuống sau đây cũng có sẵn cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel NUC 9 Extreme:

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.