Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

19543
10/20/2021

Giới thiệu

Trình điều Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) là một công cụ quản lý ổ đĩa cho ® SSD Intel® thiết bị Intel® Optane™ Bộ nhớ, được hỗ trợ trên Windows*.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows Server 2012 R2 family*, Dòng Windows 8.1*, Dòng Windows 10*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*, Windows 11 Family*
 • Kích thước: 121.3 MB
 • SHA1: 98A3000A0B2661DE7B1AAF3723AC44F77C7F1127

Mô tả chi tiết

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) là phần mềm quản lý ổ đĩa có Giao diện Người dùng Đồ họa cho Windows* cho phép bạn xem thông tin ổ đĩa hiện tại, thực hiện cập nhật chương trình cơ sở, chạy quét chẩn đoán đầy đủ, thực hiện quy trình xóa an toàn và cung cấp thuộc tính SMART từ Ổ đĩa thể rắn Intel®.

Lưu ý:

 • Bạn có thể sử dụng công cụ này để cập nhật chương trình cơ sở cho máy khách và trung tâm dữ liệu Intel® SSD dựa trên PCIe*/NVMe* và SATA, để được trợ giúp với video tại đây
 • Các sản Intel® SSD không được hỗ trợ
 • Bản tải xuống windows* bao gồm phiên bản GUI và CLI của công cụ. Dành cho gói Linux* CLI

Có gì mới không?

 • Phiên bản này cũng hỗ trợ Windows Server 2022, xem Ghi chú Phát hành để biết thêm các thay đổi

Bắt đầu

 • Để biết các chức năng cập nhật chương trình cơ sở bên ngoài hệ điều hành, hãy truy cập Intel® SSD Firmware Update Tool.
 • Để biết chương trình cơ sở mới nhất có sẵn cho Ổ đĩa thể rắn Intel, hãy kiểm tra các phiên bản chương trình cơ sở.
 • Nếu bạn đã mua sản phẩm Intel® SSD từ OEM, phiên bản chương trình cơ sở của bạn có thể có cách đặt tên khác. Liên hệ với đại diện OEM tại địa phương của bạn để biết các bản sửa đổi chương trình cơ sở mới nhất.
 • Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về cập nhật chương trình cơ sở hoặc gặp sự cố, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel.

Lưu ý

Đối với các khách hàng doanh nghiệp muốn sử dụng Intel® Memory and Storage Tool cho việc sử dụng nội bộ công ty của họ, hãy tham khảo thỏa thuận SoftwareLicenseAgreement_Commercial Use.pdf có trong gói zip.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.