Công cụ lưu trữ và bộ nhớ Intel® (GUI)

19543
12/14/2022

Giới thiệu

Intel Memory and Storage Tool (Intel MAS) là một công cụ quản lý ổ đĩa dành cho SSD Intel Optane và các thiết bị Intel®® Optane™™ Memory, được hỗ trợ trên Windows*.®

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Dòng Windows 8.1*, Dòng Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 58.6 MB
  • SHA1: AD866B002C898D36E35289AA83A4A027BF0434AF

Mô tả chi tiết

Intel Memory and Storage Tool (Intel MAS) là phần mềm quản lý ổ đĩa với Giao diện người dùng đồ họa cho Windows* cho phép bạn xem thông tin ổ đĩa hiện tại, thực hiện cập nhật firmware, chạy quét chẩn đoán đầy đủ, thực hiện các quy trình xóa an toàn và cung cấp các thuộc tính SMART từ SSD Intel®® Optane.™

Ghi:

  • Cập nhật firmware và các tính năng mở rộng được hỗ trợ trên các sản phẩm bộ nhớ Intel Optane và Intel Optane dựa trên® công nghệ Intel Optane™™.®
  • Bản tải xuống Windows* bao gồm phiên bản GUI và CLI của công cụ. Đối với gói CLI Linux*, hãy tham khảo Intel® Memory and Storage Tool CLI (Command-Line Interface).

Có gì mới không?

  • Xem Ghi chú Phát hành để biết các thay đổi trong bản sửa đổi này.

Bắt đầu

Ghi

Đối với khách hàng doanh nghiệp muốn sử dụng Công cụ Lưu trữ và Bộ nhớ Intel® cho mục đích sử dụng nội bộ của công ty, hãy tham khảo thỏa thuận Sử dụng SoftwareLicenseAgreement_Commercial.pdf có trong gói zip.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.