Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

19543
2/15/2024

Giới thiệu

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) là một công cụ quản lý ổ đĩa dành cho SSD Intel® Optane™ và các thiết bị Bộ nhớ Intel® Optane™, được hỗ trợ trên Windows*.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 8.1 Family*, Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 60.7 MB
  • SHA256: 123FF758786CF398104BAE2E7EAA1FB3268D470F6D2C4A6131A97D5CE6E497A5

Mô tả chi tiết

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) là phần mềm quản lý ổ đĩa với Giao diện người dùng đồ họa dành cho Windows* cho phép bạn xem thông tin ổ đĩa hiện tại, thực hiện cập nhật chương trình cơ sở, chạy quét chẩn đoán đầy đủ, thực hiện các quy trình xóa an toàn và cung cấp các thuộc tính SMART từ SSD Intel® Optane™.

Lưu ý:

  • Cập nhật vi chương trình và các tính năng mở rộng được hỗ trợ trên các sản phẩm bộ nhớ SSD và Intel® Optane™ dựa trên công nghệ Intel® Optane™.
  • Bản tải xuống Windows* bao gồm phiên bản GUI và CLI của công cụ. Đối với gói Linux* CLI, tham khảo Intel® Memory and Storage Tool CLI (Giao diện dòng lệnh).

Có gì mới không?

  • Xem Ghi chú Phát hành để biết các thay đổi trong bản sửa đổi này.

Bắt đầu

Hướng dẫn khác:

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.