Intel® Memory and Storage Tool CLI (Giao diện Dòng Lệnh)

19520
12/14/2022

Giới thiệu

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) là công cụ CLI quản lý ổ đĩa dành cho ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ và các thiết bị bộ nhớ Intel® Optane™, được hỗ trợ trên Windows*, Linux* và ESXi*.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Dòng Windows 8.1*, Dòng Windows 10*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
 • Kích thước: 59.5 MB
 • SHA1: E754BC67EE09FD1471251FF40ABDF1CED33B79C2
 • Ubuntu 18.04 LTS*, Ubuntu 20.04 LTS*, CentOS 8.4 (2105)*, CentOS 8.3 (2011)*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, CentOS 8 (2004)*, CentOS 8.1 (1911)*, Ubuntu 16.04*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, SUSE Linux* Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux 8.4*, CentOS 8.2 (2004)*, Red Hat Enterprise Linux 8*
 • Kích thước: 95.2 MB
 • SHA1: 3A0B0DD528409F56A605A7F2520B43BD5CAEEC34
 • VMware*
 • Kích thước: 12 MB
 • SHA1: 850C8F182BB8857A446871E1204CD5E0687C4F92

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) là công cụ quản lý ổ đĩa dành cho ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ và các thiết bị Bộ nhớ Intel® Optane™, được hỗ trợ trên Windows*, Linux* và ESXi*.

Lưu ý

 • Cập nhật vi chương trình và các tính năng mở rộng được hỗ trợ trên Intel® Optane™ sản phẩm SSD và Bộ nhớ Intel® Optane™ mềm dựa trên công nghệ này.
 • Các tệp có chữ ký ESXi có thể được thêm vào để tải xuống sau này.
 • Bản tải xuống của Windows bao gồm phiên bản GUI và CLI của công cụ.

Có gì mới không?

 • Xem Ghi chú Phát hành cho tất cả các thay đổi trong bản phát hành này.

Bắt đầu

 • Phiên bản Windows chứa trình cài đặt kết hợp với phiên bản GUI. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết cách sử dụng CLI.
 • Để biết chương trình cơ sở mới nhất khả dụng cho Ổ đĩa thể rắn Intel, hãy xem Ghi chú phát hành hoặc kiểm tra tại đây: Các phiên bản chương trình cơ sở cho Ổ đĩa thể rắn Intel® Intel® Optane™ nhớ.
 • Nếu bạn đã mua sản phẩm Intel® SSD từ OEM, phiên bản chương trình cơ sở của bạn có thể có cách đặt tên khác. Liên hệ với đại diện OEM tại địa phương của bạn để biết các bản sửa đổi chương trình cơ sở mới nhất.
 • Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về cập nhật chương trình cơ sở hoặc gặp sự cố, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel.

Lưu ý

Trình điều khiển NVMe trong hộp đi kèm với Windows Server 2008* và Windows Server 2012* không cho phép truyền các lệnh quản trị sang ổ đĩa NVMe. Do đó, trình điều Intel® Memory and Storage Tool yêu cầu trình điều Intel® SSD NVMe hoạt động chính xác. Truy cập trình điều khiển Intel® SSD NVMe trung tâm dữ liệu hoặc trình điều khiển Intel® SSD NVMe.

Đối với khách hàng doanh nghiệp muốn sử dụng Intel® Memory and Storage Tool cho việc sử dụng nội bộ công ty của họ, hãy tham khảo SoftwareLicenseAgreement_Commercial Use.pdf trong gói zip.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.