Intel® Memory and Storage Tool CLI (Giao diện dòng lệnh)

19520
2/15/2024

Giới thiệu

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) là một công cụ CLI quản lý ổ đĩa dành cho SSD Intel® Optane™ và các thiết bị Bộ nhớ Intel® Optane™, được hỗ trợ trên Windows*, Linux* và ESXi*.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 8.1 Family*, Windows 8 family*, Windows 11 Family*, Windows 10 Family*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2022 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
 • Kích thước: 61.7 MB
 • SHA1: A97676989CF1875FE321050D4959DFACEC4BAEB5
Khuyên dùng
 • Ubuntu 18.04 LTS*, Ubuntu 20.04 LTS*, CentOS 8.4 (2105)*, CentOS 8.3 (2011)*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, CentOS 8 (2004)*, CentOS 8.1 (1911)*, Ubuntu 16.04*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, SUSE Linux Enterprise Server 12*, Red Hat Enterprise Linux 8.4*, CentOS 8.2 (2004)*, Red Hat Enterprise Linux 8*
 • Kích thước: 99.7 MB
 • SHA1: 8EE9F0B50C45C78A72DE5BE5BDC9FEC881FF676C
Khuyên dùng
 • VMware*
 • Kích thước: 13.1 MB
 • SHA1: 699575E23FF3D103F371D5105F8CABF934199459

Mô tả chi tiết

Intel® Memory and Storage Tool (Intel® MAS) là một công cụ quản lý ổ đĩa dành cho SSD Intel® Optane™ và các thiết bị Bộ nhớ Intel® Optane™, được hỗ trợ trên Windows*, Linux* và ESXi*.

Lưu ý

 • Cập nhật vi chương trình và các tính năng mở rộng được hỗ trợ trên các sản phẩm SSD và Bộ nhớ Intel® Optane™ dựa trên công nghệ Intel® Optane™.
 • Các tệp có chữ ký ESXi có thể được thêm vào để tải xuống vào một ngày sau đó.
 • Bản tải xuống Windows bao gồm phiên bản GUI và CLI của công cụ.

Có gì mới không?

 • Xem Ghi chú Phát hành để biết tất cả các thay đổi trong bản phát hành này.

Bắt đầu

Lưu ý

Trình điều khiển NVMe trong hộp đi kèm với Windows Server 2008* và Windows Server 2012* không cho phép chuyển lệnh quản trị đến ổ đĩa NVMe. Do đó, Intel® Memory and Storage Tool yêu cầu trình điều khiển Intel® SSD NVMe để hoạt động bình thường.

Đối với khách hàng doanh nghiệp muốn sử dụng Intel® Memory and Storage Tool cho mục đích sử dụng nội bộ công ty, hãy tham khảo SoftwareLicenseAgreement_Commercial Use.pdf trong gói zip.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.