Intel® Performance Maximizer dành cho Intel® Core™ chuỗi X

19513
2/25/2020

Giới thiệu

Bản ghi này tải xuống xml cho Intel® Performance Maximizer.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.9 GB
  • SHA1: B52B76D49DE5EA342B74A867B53B8AFE84537E93
  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.9 GB
  • SHA1: 83074FA88248DA2510E8AF76A9B6AABDC3E61537
  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.7 GB
  • SHA1: 7E046EE6B0EB635734F33CAB2F6515A1BFE801CE

Mô tả chi tiết

Intel® Performance Maximizer là một công cụ ép xung bộ xử lý tự động siêu thông minh, cải tiến. Công cụ này làm cho nó dễ dàng hơn bao giờ hết để tùy chỉnh linh hoạt một bộ xử lý Intel® mở khóa dựa trên tiềm năng hiệu suất cá nhân của nó. Cho dù bạn đang tìm kiếm một tăng tốc độ bổ sung để đạt được lợi thế cạnh tranh khi chơi game hoặc cần hệ thống của bạn bắt kịp với sự sáng tạo của mình, Intel® Performance Maximizer là một cách mới để tự tin mang lại hiệu suất bổ sung cho hệ thống của bạn.

Lưu ýquan trọng để cài đặt: Có ba tệp có thể tải xuống và bạn phải tải xuống cả ba tệp để công cụ hoạt động với ép xung Intel Core-X (i9-10980XE, i9-10940X, i9-10920X và i9-10900X). Nhấp đúp vào tệp phần 1 có phần mở rộng .exe để giải nén tất cả các phần của tệp zip vào một thư mục.

Lưu ý quan trọng: Windows® 10, RS5 64-bit (Phiên bản 1809) hoặc mới hơn

Lưuý : Cùng một hướng dẫn sử dụng và ghi chú phát hành được sử dụng cho các bản tải xuống sau: 29435 và 29436

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.