Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC8i7IN, NUC8i5IN

19414
3/18/2018

Giới thiệu

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7INH, NUC8i5INH

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 30 MB
  • SHA1: 420FDC51A199C7DBBAE84E7302E5AC826933E6FC
  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 8.1 MB
  • SHA1: AE6387DAB11784324FD1868F49BFB5468F25033E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này cung cấp Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho giắc cắm âm thanh 3,5mm trên Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i7INH và NUC8i5INH. Cần có trình điều khiển âm thanh này nếu bạn định kết nối micrô hoặc tai nghe với giắc cắm âm thanh.

Bản phát hành trình điều khiển này bao gồm các tập tin sau:

  • AUD_Win10_64_6..0.1.8652.zip
  • AUD_UI_Win10_64_6..0.1.8652.zip

Vui lòng tham khảo tệp ReadMe để biết các đề xuất cài đặt.

Nếu kết nối với TV hoặc màn hình bằng cáp HDMI, âm thanh sẽ được cung cấp thông qua trình điều khiển đồ họa có sẵn cho sản phẩm Intel® NUC của bạn.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.