Trình điều khiển Wi-Fi Windows® 10 và Windows 11* cho Bộ điều hợp Không dây Intel®

19351
11/15/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển gói Windows® 10 và Windows 11* WiFi 22.180.0 cho dòng Bộ điều hợp Không dây Intel® Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6/9000/8000.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 35.5 MB
 • SHA1: 29D30E0D7E18D83FD6C42884BB00FD39CECEDC80
 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 8.5 MB
 • SHA1: 54206DFE2302339B45F38C5809A535FE62B67D08

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng

Từ gói Wi-Fi 22.170.X phát hành trở đi, trình điều khiển Windows 10 32 bit cho các sản phẩm 7265 (Phiên bản D),3165 và 3168 sẽ chỉ nhận được bản cập nhật để giải quyết các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn.

Từ gói Wi-Fi phát hành 22.100.X trở đi, sẽ có một tệp INF như một phần của gói cài đặt sẽ hỗ trợ tất cả các bộ điều hợp Intel Wi-Fi 6E. Tệp INF (Netwtw06e.INF) sẽ cung cấp hỗ trợ cài đặt cho các bộ điều hợp Wi-Fi 6E hiện tại và mới hơn. Thông tin bổ sung avialable tại đây.

Mục đích

Gói 22.180.0 cài đặt trình điều khiển Windows® 10 và Windows 11* Wi-Fi cho các Bộ điều hợp Không dây Intel® sau:

Windows® 10 64-bit và Windows 11*

 • 22.180.0.4 cho AX411, AX211, AX210, AX203, AX201, AX200, AX101, 9560, 9462, 9461, 9260
 • 20.70.32.1 cho 8265, 8260
 • 19.51.42.2 cho 7265 (Phiên bản D), 3168, 3165

Windows® 10 32 bit

 • 19.51.40.1 cho 7265 (Phiên bản D), 3168, 3165

Lưu ý: Phiên bản phát hành phần mềm này không bao gồm trình điều khiển mới cho Dòng Bộ điều hợp Intel® Wireless 7265 (Rev.C), Intel® Wireless Băng tần kép-AC 3160 và Dòng Bộ điều hợp Intel® Wireless 7260. Vui lòng tham khảo liên kết sau để biết các trình điều khiển mới nhất có sẵn tại đây.

Ghi chú

Tệp nào để chọn

 • Wi-22.180.0-Driver64-Win10-Win11.exe cho Windows® 10 64-bit và Windows 11*
 • WiFi-22.160.0-Driver32-Win10.exe cho Windows® 10 32-bit

Kiểm tra windows 10 của bạn là 32 bit hay 64 bit.

Lưu ý: Windows* 11 chỉ được hỗ trợ trong 64-bit.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã được khắc phục, đã biết và phần cứng được hỗ trợ.

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện cập nhật.

Chủ đề liên quan

Nếu bạn cần thực hiện cài đặt có thể tùy chỉnh hoặc im lặng, hãy xem trình điều khiển và phần mềm Intel PROset/Không dây cho Quản trị viên CNTT.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.