Trình điều khiển Wi-Fi Windows® 10 và Windows 11* cho Bộ điều hợp Không dây Intel®

19351
3/23/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển gói Windows® 10 và Windows 11* WiFi 22.200.2 cho Bộ điều hợp Không dây Intel® Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 và Intel® dòng 9000/8000.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 39.4 MB
 • SHA1: 29E69AAB3C6FD718176C77C27F59635608C87FA9
 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 8.5 MB
 • SHA1: FC4612F495BEDF96DD323BF704272580B1DCE5DD

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng

 • Từ gói Wi-Fi 22.170.X phát hành trở đi, trình điều khiển Windows® 10 32 bit cho các sản phẩm 7265 (Phiên bản D),3165 và 3168 sẽ chỉ nhận được bản cập nhật để giải quyết các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. Phiên bản trình điều khiển Win10 32-bit mới nhất là 19.51.40.1 từ gói 22.160.0
 • Từ gói Wi-Fi phát hành 22.100.X trở đi, sẽ có một tệp INF như một phần của gói cài đặt sẽ hỗ trợ tất cả các bộ điều hợp Intel Wi-Fi 6E. Tệp INF (Netwtw06e.INF) sẽ cung cấp hỗ trợ cài đặt cho các bộ điều hợp Wi-Fi 6E hiện tại và mới hơn. Thông tin bổ sung có sẵn tại đây.

Mục đích

Gói 22.200.2 cài đặt trình điều khiển Wi-Fi Windows® 10 và Windows 11* cho các Bộ điều hợp Không dây Intel® sau:

Windows® 10 64-bit và Windows 11*

 • 22.200.2.1 cho AX411, AX211, AX210, AX203, AX201, AX200, AX101, 9560, 9462, 9461, 9260
 • 20.70.32.1 cho 8265, 8260
 • 19.51.42.2 cho 7265 (Phiên bản D), 3168, 3165

Windows® 10 32 bit

 • 19.51.40.1 cho 7265 (Phiên bản D), 3168, 3165

Ghi chú

Tệp nào để chọn

 • Wi-22.200.2-Driver64-Win10-Win11.exe cho 64-bit của Windows® 10 và Windows 11*
 • WiFi-22.160.0-Driver32-Win10.exe cho Windows® 10 32-bit

Kiểm tra windows 10 của bạn là 32 bit hay 64 bit.

Lưu ý: Windows* 11 chỉ được hỗ trợ trong 64-bit.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã được khắc phục, đã biết và phần cứng được hỗ trợ.

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên máy tính của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện cập nhật.

Chủ đề liên quan

Nếu bạn cần thực hiện cài đặt có thể tùy chỉnh hoặc im lặng, hãy xem trình điều khiển và phần mềm Intel PROset/Không dây cho Quản trị viên CNTT.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.