Trình điều khiển Wi-Fi không dây Intel® dành cho Windows® 10 và Windows 11*

19351
5/22/2024

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển gói Wi-Fi Windows® 10 và Windows 11* 23.50.0 cho Bộ điều hợp không dây dòng Intel® Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6 và Intel® 9000

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 41.7 MB
 • SHA256: 2CA5CA42FB9597C0B752D1531D1524FD1FAB93FC1C40919DE478BD4C896F6F67

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng

 • Gói phần mềm này bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm Intel® Wi-Fi 7* - Intel® Wi-Fi 7 BE202 và Intel® Wi-Fi 7 BE200 (*vui lòng xem Ghi chú bên dưới).

Mục đích

Gói 23.50.0 cài đặt trình điều khiển Wi-Fi Windows® 10 và Windows 11* cho Bộ điều hợp Không dây Intel® sau:

Windows® 10 64 bit và Windows 11*

 • 23.50.0.6 cho BE202, BE200, AX411, AX211, AX210, AX203, AX201, AX200, AX101, 9560, 9462, 9461, 9260

Ghi chú

 • Trình điều khiển cho một số Bộ điều hợp Không dây Intel nhất định có thể chưa được cập nhật và giống như gói trước đó. Bạn không cần cài đặt gói này nếu phiên bản trình điều khiển giống nhau.
 • Đối với các sản phẩm Intel® Wi-Fi 7 mới - Intel® Wi-Fi 7 BE202 và Intel® Wi-Fi 7 BE200
  • Tất cả các sản phẩm Intel® Wi-Fi 7 đều hỗ trợ băng tần 6GHz cho Wi-Fi. Việc sử dụng băng tần 6GHz phụ thuộc vào hỗ trợ Hệ điều hành Microsoft Windows (Windows 11*). Các sản phẩm có chức năng hạn chế trên Windows® 10.
  • Các tính năng của Wi-Fi 7 hiện không khả dụng do hệ điều hành đang chờ hỗ trợ (Windows 11*). Do đó, sau khi cài đặt trình điều khiển, các sản phẩm Intel® Wi-Fi 7 hoạt động với khả năng Wi-Fi 6E trên Windows 11*.
 • Sản phẩm Wi-Fi 7 của Intel "Intel® Wi-Fi 7 BE200" sẽ hỗ trợ Wi-Fi 6E + 320 MHz / 4K QAM (được gọi là EHT - Thông lượng cực cao) theo mặc định khi kết nối với bộ định tuyến / AP không dây Wi-Fi 7.
 • Từ gói phát hành 23.50.0 trở đi, phần mềm này không còn bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm đã ngừng sản xuất Intel® Wireless-AC 7265 băng tần kép (Phiên bản D), Intel Wireless-AC băng tần kép 3168 và Intel® Wireless-AC® 3165. Đối với trình điều khiển Wi-Fi 7265 (Phiên bản D), 3168 và 3165, hãy xem Trình điều khiển Wi-Fi Không dây Intel® cho Sản phẩm Không dây 7265(Phiên bản D), 3168 và 3165.
 • Từ gói phát hành 22.220.0 trở đi, phần mềm này không còn bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm không dây đã ngừng sản xuất: Intel® Wireless-AC 8260 băng tần kép và Intel® Wireless-AC băng tần kép 8265. Đối với trình điều khiển Wi-Fi 8260 và 8265, xem Trình điều khiển Wi-Fi không dây Intel® cho Intel® Wireless-AC băng tần kép 8260 và Intel® Wireless-AC băng tần kép 8265.
 • Các sản phẩm không dây Intel® Wireless 7265 Family (Rev.C), Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 và Intel® Wireless 7260 Family đã hết tuổi thọ (EOL) và trình điều khiển không còn khả dụng.
 • Tại sao tôi thấy phiên bản trình điều khiển khác với bộ điều hợp Intel® Wireless 7265 Family của mình?
 • Từ gói Wi-Fi 22.100.X phát hành trở đi, sẽ có một tệp INF như một phần của gói cài đặt sẽ hỗ trợ tất cả các bộ điều hợp Intel Wi-Fi 6E. Tệp INF (Netwtw06e.INF) sẽ cung cấp hỗ trợ cài đặt cho các bộ điều hợp Wi-Fi 6E hiện tại và mới hơn. Thông tin bổ sung có thể xem tại đây.

Cài đặt gói trình điều khiển sau:

 • WiFi-23.50.0-Driver64-Win10-Win11.exe cho 64-bit của Windows® 10 và Windows 11*

Kiểm tra xem Windows 10 của bạn là 32 bit hay 64 bit.

Lưu ý: Windows* 11 chỉ được hỗ trợ trong 64-bit.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các sự cố đã biết và phần cứng được hỗ trợ.

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên PC của bạn.
 2. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống và chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện bản cập nhật.

Chủ đề liên quan

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.