Intel® System Support Utility cho Hệ điều hành Linux*

18895
9/22/2023

Giới thiệu

Bản tải xuống này dành cho phiên bản 3.0.0.2 của Intel® System Support Utility (Intel® SSU) cho hệ điều hành Linux*.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Linux*
 • Kích thước: 23.2 KB
 • SHA256: 0B4601E2AD1390AF90448E0C77EF5F2403C95420ADA3C1DAD5CC5D8F23F4F847

Mô tả chi tiết

Có gì mới không

-Cập nhật / sửa lỗi bảo mật

Có phiên bản Windows* của Intel® System Support Utility (Intel® SSU) không?

Có, Intel SSU cho hệ điều hành Windows có thể được tải xuống tại đây.

Mục đích

Intel SSU cho hệ điều hành Linux* là một tiện ích độc lập thực hiện quét và báo cáo chi tiết thông tin hệ thống máy tính để hỗ trợ bạn khắc phục sự cố hỗ trợ khách hàng. Intel SSU cho Linux tạo ra một tệp đầu ra có thể được lưu, xem và chia sẻ bởi người dùng.

Lưu ý: Không có thông tin cá nhân nào được thu thập. Intel cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Xem Thông báo về Quyền riêng tư của Intel.

Ghi chú phát hành

Xem ghi chú phát hành để biết thêm thông tin như:

 • Hỗ trợ hệ điều hành
 • Tệp đầu ra được hỗ trợ trong giao diện người dùng Intel SSU cho Windows
 • Intel® SSU cho tệp tập lệnh Linux
 • Yêu cầu quyền truy cập root
 • Thông tin trợ giúp
 • Mã thoát
 • Ghi nhật ký của bên thứ ba
 • SSU. Danh sách thông số & định nghĩa SH
 • Cách chạy ssu.sh từ các ví dụ về thiết bị đầu cuối &; dòng lệnh
 • Yêu cầu bổ sung về thư viện hoặc công cụ

Tải tập tin xuống

 • Tập tin - ssu.tar.gz
 • Chứa - ssu.sh và readme

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.