Intel® System Support Utility hành Linux* cho Hệ điều hành Linux*

18895
7/13/2017

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 1.0 của Intel® System Support Utility (Intel® SSU) cho hệ điều hành Linux*.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Red Hat Enterprise Linux 6.7*, Độc lập với Hệ điều hành, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, Ubuntu Family*, Dòng SUSE Linux*, Linux*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1*, Ubuntu 16.04*, Dòng Red Hat Linux*, Red Hat Enterprise Linux 7.2*
 • Kích thước: 23.2 KB
 • SHA1: C8E85F6B576ADC8EC1879A08A93B2C2E3665A4CF

Mô tả chi tiết

Có phiên bản Windows* của ứng dụng Intel® System Support Utility (Intel® SSU)?

Có thể Intel SSU xuống dành cho hệ điều hành Windows tại đây.

Mục đích

Intel SSU cho hệ điều hành Linux* là một tiện ích độc lập thực hiện quét và báo cáo chi tiết thông tin hệ thống máy tính để hỗ trợ bạn xử lý sự cố hỗ trợ khách hàng. Intel SSU cho Linux tạo ra một tệp đầu ra mà người dùng có thể lưu, xem và chia sẻ.

Lưu ý: Không có thông tin cá nhân nào được thu thập. Intel cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Xem Thông báo về Quyền riêng tư của Intel.

Ghi chú phát hành

Xem ghi chú phát hành để biết thêm thông tin như:

 • Hỗ trợ hệ điều hành
 • Tệp đầu ra được hỗ trợ trong Intel SSU giao diện người dùng Windows
 • Intel® SSU cho tệp lệnh Linux
 • Yêu cầu truy cập gốc
 • Thông tin trợ giúp
 • Mã thoát
 • Ghi nhật ký của bên thứ ba
 • Ssu. Danh sách tham số SH & định nghĩa
 • Cách chạy ssu.sh thiết bị đầu cuối và ví dụ dòng lệnh
 • Các yêu cầu khác về thư viện hoặc công cụ

Tải xuống tập tin

 • Tập tin - ssu.tar.gz
 • Chứa - tập ssu.sh tập tin và readme

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.