Intel® System Support Utility hành cho Windows*

18377
9/13/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 2.5.15 của Intel® System Support Utility (Intel® SSU) cho Windows*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 8 family*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows 7 family*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*, Windows 10*, Windows* 8.1, Windows Server 2016 family*, Độc lập với Hệ điều hành, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*
  • Kích thước: 376.2 KB
  • SHA1: 2179053D23BB82034C8B466FB1CD21F032450061

Mô tả chi tiết

Vấn đề đã biết

Điện áp hiện tại cho CPU không được tính toán chính xác và có thể hiển thị số không chính xác trong kết Intel® System Support Utility quét của bạn. Đây là kết quả của việc chỉ hiển thị số thô được truy xuất mà không thực hiện bản dịch toán học cần thiết trước để hiển thị "Điện áp hiện tại" đúng của CPU.

Tổng quan

Intel SSU quét thông tin hệ thống và thiết bị để hỗ trợ xử lý sự cố hỗ trợ khách hàng. Thông tin có thể được xem, lưu vào tệp hoặc được gửi đến bộ phận hỗ trợ khách hàng thông qua web.

Không có thông tin cá nhân nào được thu thập. Intel cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Xem Thông báo về Quyền riêng tư của Intel.

Xem readme để biết thêm thông tin, chẳng hạn như có gì mới trong bản phát hành này và các hệ điều hành được hỗ trợ.

Có phiên bản Linux* của ứng dụng Intel® System Support Utility (Intel® SSU)?

Có, bạn có thể tải xuống Intel SSU hành Linux cho hệ điều hành Linux.

Chủ đề liên quan

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.