Intel® Embedded Media and Graphics Driver cho VBIOS (bản dựng #3967) v36.2.11 (32 bit): Gói cài đặt

18732
6/13/2016

Giới thiệu

Intel® Embedded Media and Graphics Driver cho VBIOS (bản #3967) v36.2.11.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 922.6 KB
  • SHA1: 2B60B48551D0C1EE5C7294E14810C22B2C376CE9

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói cài đặt này tải xuống Intel® Embedded Media and Graphics Driver về VBIOS (bản dựng #3967), 32 bit.

Đây là gói cài đặt trình điều khiển đồ họa cho dòng sản phẩm Bộ xử lý Intel® Atom™ E3800 và Bộ xử lý Intel® Celeron® N2920/J1900, đi kèm với hướng dẫn sử dụng và phát hành các tập tin văn bản ghi chú.

VBIOS 32-bit hỗ trợ khởi động kế thừa và có thể được sử dụng ở cả chức năng khởi động hệ điều hành 32 bit hoặc 64 bit.

Lưu ý

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng các Nền ® nhúng. Nó không dành cho doanh nghiệp hoặc hệ thống người tiêu dùng.

Chủ đề liên quan

Tìm tài liệu kỹ thuật, phần mềm, công cụ và hỗ trợ chuyên sâu cho
nhà phát triển phần cứng:

Trung tâm tài nguyên & thiết kế ›

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.