Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

16789
8/7/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 28.2 của trình điều khiển Intel® Network Adapters cho Windows Server 2012*. (BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 family*
  • Kích thước: 33 MB
  • SHA256: F7DB9FC5A499BBFFEEA85C4B5C2876DEC8AAD84A439F0EC9AAE16B5130CF8194
  • Windows Server 2012 family*
  • Kích thước: 37.8 MB
  • SHA256: 0D10E40853836E94F3CDFFD566CAF324259F776258A7E9757D159BE62C706BAD

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói tải xuống Microsoft Windows* đã được chia thành gói trình điều khiển và gói Intel® PROSet. Gói trình điều khiển phải được cài đặt trước khi cài đặt gói Intel® PROSet.

Ví dụ về nội dung tải xuống:

Gói tài xế: Wired_driver_28.2_x64.zip

Intel® PROSet Trọn gói: Wired_PROSet_28.2_x64.zip

Lưu ý: Cài đặt Intel® PROSet là tùy chọn. Phần mềm Intel® PROSet bao gồm Intel® PROSet dành cho Windows* Device Manager, Intel® PROSet Adapter Configuration Utility (Intel® PROSet ACU) và Intel® PROSet cho phần mềm Windows PowerShell*. Để biết thêm thông tin về Intel® PROSet, vui lòng xem lại phần "Microsoft* Windows* Driver and Software Installation and Configuration" trong Hướng dẫn Sử dụng Thiết bị và Bộ điều hợp Intel® Ethernet.

Xem ghi chú phát hành và tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này chứa các trình điều khiển mạng Intel® Ethernet và phần mềm dành cho Windows Server 2012*.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.