Phục hồi BIOS S5520UR cho EFI*

15480
10/31/2011

Giới thiệu

Chứa các tệp phục hồi BIOS cho EFI* dành cho Intel® Server Board dòng S5520UR.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 8.4 MB
  • SHA1: 1DA8414568F92410017BE0F31494D638426BDF4B

Mô tả chi tiết

Việc khôi phục BIOS yêu cầu tất cả các tệp có trong thư mục gốc trên phương tiện khởi động, chẳng hạn như Ổ đĩa quang SATA hoặc ổ di động USB. Các ổ đĩa mềm USB không được hỗ trợ cho quy trình này.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng gói này, vui lòng đọc tệp readme.

******************************************************************************
Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn.
******************************************************************************

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.