Tạo ra Cơ sở Hạ tầng Tin cậy dựa trên công nghệ Silicon

Nền tảng Intel® Xeon® Có Thể Mở Rộng tạo ra môi trường cần thiết và đáng tin cậy dựa trên phần cứng. Khả năng bảo vệ được tăng cường từ công nghệ silicon, thông qua phần cứng nền tảng và firmware, đảm bảo một nền tảng bảo mật CNTT hiệu quả.

Đảm bảo Sự tin cậy, Khả năng Phục hồi và Kiểm soát

Công nghệ Intel® tạo ra Cơ sở Hạ tầng Tin cậy thông qua một bộ gồm các công nghệ bảo mật nền tảng được tích hợp vào silicon Intel®. Công nghệ bảo mật dựa trên phần cứng tạo ra một nền tảng quan trọng cho CNTT an toàn. Các công nghệ này xử lý vô số mối đe dọa bảo mật đang ngày càng và tăng và phát triển khắp cơ sở hạ tầng thực và ảo.

Phạm vi Tấn công đang Mở rộng

Khi ngày càng có nhiều thiết bị kết nối với Internet và khối lượng công việc chuyển lên đám mây, tấn công mạng đã trở thành mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết. Các phương án truyền thống chống lại các yếu tố xấu không đủ để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp. Thay vào đó, toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT phải được an toàn, bắt đầu từ căn nguyên với silicon nền tảng.

Triển khai Giải pháp Toàn diện

Cơ sở Hạ tầng Tin cậy phụ thuộc vào bảo mật dựa trên phần cứng được tích hợp trực tiếp vào cơ sở của nền tảng, đó chính là Bộ xử lý Intel® Xeon® Có Thể Mở Rộng. Đây là một phần trong bộ giải pháp, bao gồm: Công nghệ Toàn Vẹn Đám Mây Intel® (Intel® CIT), Công nghệ Thực Thi Tin Cậy Intel® (Intel® TXT) với tính năng Kích Hoạt Nhanh và Công nghệ Tin Cậy Nền tảng Intel® (Intel® PTT)1.

Intel® CIT — Tạo ra Vùng lưu trữ Điện toán Tin cậy

Công nghệ Toàn Vẹn Đám Mây Intel®

Đảm bảo các ứng dụng đám mây hoạt động trên máy chủ tin cậy, không bị can thiệp và máy ảo. Tạo ra cơ sở đáng tin cậy để chứng thực cho sự nguyên vẹn và tuân thủ xuyên suốt toàn bộ vùng lưu trữ điện toán trên đám mây.

Intel® TXT — Bảo vệ Nền tảng

Công nghệ Thực Thi Tin Cậy Intel®

Cung cấp cơ sở cần thiết để đánh giá nền tảng điện toán và độ bảo mật của nó. Giờ đây, với tính năng Kích Hoạt Nhanh, chúng ta có thể triển khai dễ dàng hơn bao giờ hết.

Intel® PTT — Bảo vệ Khóa Mã hóa

Công nghệ Tin Cậy Nền Tảng Intel®

Đảm bảo an toàn cho khóa mã hóa trong một Mô-đun Nền Tảng Tin Cậy (TPM) được tích hợp trực tiếp vào chipset.

Bắt đầu với Intel® TXT

Bộ Xây Dựng Đám Mây Intel® Tạo ra sự Cộng tác trong Ngành

Các nhà cung cấp giải pháp đầu ngành chia sẻ quyền sử dụng các tài liệu xuất bản, kiến trúc tham khảo, sách trắng, bản tóm lược về giải pháp, v.v...

Tham gia ngay (Tiếng Anh)

Triển khai Intel® CIT

Sử dụng Intel® CIT để quản lý tính toàn vẹn của các nền tảng được ảo hóa và không được ảo hóa sử dụng IA của Intel.

Tìm hiểu (Tiếng Anh)

Mua các Sản phẩm và Giải pháp Intel® TXT

Mua máy chủ từ OEM/ODM với chip Mô-đun Nền Tảng Tin Cậy (TPM) rời hoặc Intel® PTT tích hợp, được kích hoạt trực tiếp trên nền tảng của chúng.

Bắt đầu tại đây (Tiếng Anh)

Kích hoạt Intel® TXT

Có thể mua các giải pháp và sản phẩm dành cho Intel® TXT từ các nhà cung cấp hệ thống máy chủ hàng đầu cũng như các nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ.

Tìm hiểu thêm (Tiếng Anh)

Tận dụng các Tài nguyên Hữu ích Này

Nâng cao Bảo mật Nền tảng Máy chủ với Intel® TXT

Tìm hiểu cách thức công nghệ bảo mật dựa trên phần cứng giúp xử lý các mối đe dọa bảo mật ngày càng tăng và phát triển.

Đọc báo cáo chi tiết (Tiếng Anh)

Cài đặt và Cấu hình Intel® TXT

Sở hữu kiến thức toàn diện và hướng dẫn từng bước với Hướng Dẫn Cấu Hình Intel® TXT.

Đọc báo cáo chi tiết (Tiếng Anh)

Xem cách thức SoftLayer sử dụng Intel® TXT

SoftLayer đơn giản hóa môi trường đám mây vốn có chức năng đo lường, giám sát và xác minh độ bảo mật và tính toàn vẹn của toàn bộ hệ thống.

Đọc báo cáo chi tiết (Tiếng Anh)

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của những công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.