Tăng cường cơ hội đổi mới với vRAN

Intel đang tăng tốc lộ trình để tiến tới mạng truy cập vô tuyến ảo hóa (vRAN) với phần cứng được xác thực, bản thiết kế nền tảng phần mềm và bộ giải pháp hoàn thiện nhất trên thị trường trang bị công nghệ của các đối tác trong hệ sinh thái.

Thông báo & tuyên bố miễn trừ

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

Xem [91] tại www.intel.com/3gen-xeon-config để biết thông tin chi tiết.

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các nguồn khác để đánh giá tính chính xác.

©Intel Corporation. Intel, biểu trưng Intel và các nhãn hiệu Intel khác là thương hiệu của Intel Corporation hoặc các chi nhánh của Intel. Các tên và nhãn hiệu khác có thể được xác nhận là tài sản của các chủ sở hữu khác.