Tăng cường cơ hội đổi mới với vRAN

Intel đang tăng tốc lộ trình để tiến tới mạng truy cập vô tuyến ảo hóa (vRAN) với phần cứng được xác thực, bản thiết kế nền tảng phần mềm và bộ giải pháp hoàn thiện nhất trên thị trường trang bị công nghệ của các đối tác trong hệ sinh thái.

Thông báo & tuyên bố miễn trừ

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

Xem [91] tại www.intel.com/3gen-xeon-config để biết thông tin chi tiết.

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.

Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các nguồn khác để đánh giá tính chính xác.

©Intel Corporation. Intel, biểu trưng Intel và các nhãn hiệu Intel khác là thương hiệu của Intel Corporation hoặc các chi nhánh của Intel. Các tên và nhãn hiệu khác có thể được xác nhận là tài sản của các chủ sở hữu khác.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

1,62x mức tăng hiệu năng trung bình trên khối lượng công việc truyền thông và mạng trên bộ xử lý Intel Xeon “N” có thể mở rộng thế hệ thứ 3 và dòng Intel Ethernet 800 so với nền tảng thế hệ trước. 1,62x mức tăng hiệu năng mạng trung bình. Hàm Geomean của Cổng mạng băng thông rộng ảo, Chức năng mặt phẳng người dùng 5G, Hệ thống đầu cuối modem cáp ảo. Xử lý gói vec-tơ - Cơ sở thông tin chuyển tiếp 512B, DPDK L3 chuyển tiếp 512B, CDN-Live, Xử lý gói vec-tơ - Bảo mật IP 1420B.

2

Intel Kiến tạo viễn cảnh kinh doanh cho Open vRAN https://www.intel.com/content/www/us/en/communications/biz-case-for-open-vran.html.

3

ACG Research Economic Advantages of Virtualizing the RAN in Mobile Operators Infrastructures (Lợi thế kinh tế của việc ảo hóa RAN trong cơ sở hạ tầng của nhà mạng di động), tháng 5 năm 2020 https://www.acgcc.com/media/reports/files/Virtualizing-ran-acg-analyst-paper-2020_qpasdWk.pdf.

4

Goldman Sachs 5G: Moving from the Lab to the Launchpad (Chuyển từ Lab sang Launchpad) 12/02/2018 https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/5G-moving-from-the-lab-to-the-launchpad/report.pdf.