Hỗ trợ mạng 5G từ đám mây đến biên

Nỗ lực đổi mới mạng liên tục của Intel trang bị cho các nhà cung cấp dịch vụ những mạng lưới dành riêng cho đám mây, có thể mở rộng và linh hoạt từ lõi đến RAN đến biên - trong khi vẫn cung cấp cho các doanh nghiệp những công cụ để nắm bắt lợi ích của chuyển đổi số.

Hội nghị Di động Toàn cầu 2022

Tìm hiểu về các giải pháp 5G và mạng mới nhất của Intel hỗ trợ ngành viễn thông tại sự kiện năm nay.

Nhà cung cấp dịch vụ: Xây dựng một mạng tối ưu

Chuyển đổi mạng của bạn để khám phá khả năng mở rộng, linh hoạt và hiệu năng. Intel mang đến nhiều năm kinh nghiệm về ảo hóa mạng, cũng như một hệ sinh thái đối tác đáng tin cậy và một bộ giải pháp hoàn thiện nhất để giúp bạn xây dựng.

Doanh nghiệp: Nắm bắt cơ hội đổi mới mạng

Từ triển khai mạng riêng cho đến hỗ trợ 5G, tăng tốc quá trình chuyển đổi số trong tổ chức của bạn để đạt được thành công kinh doanh với các giải pháp mạng của Intel.