DMA Hiệu năng Avalon®-MM PCI* Express

Được đề xuất cho:

  • Thiết bị: Stratix® V GX

  • Quartus®: Chưa biết

author-image

Bởi

Tổng quan

Thiết kế tham chiếu PcI Express (PCIe*) Avalon Bộ nhớ được ánh xạ (Avalon-MM) Truy cập bộ nhớ trực tiếp hiệu suất cao (DMA) làm nổi bật hiệu suất của việc triển khai cứng chức năng PCIe MegaCore. Thiết kế tham chiếu sử dụng Avalon Giao diện Bộ nhớ. Thiết kế bao gồm một DMA truyền dữ liệu giữa bộ nhớ Stratix® V GX của FPGA và bộ nhớ hệ thống. Thiết kế tham chiếu này bao gồm trình điều khiển dựa trên Linux* 32 bit và 64-bit, ứng dụng phần mềm dựa trên Linux 32 bit và 64 bit thiết lập truyền DMA. Ứng dụng phần mềm cũng có thể đo lường và hiển thị hiệu suất đạt được để truyền.

Tính năng

  • Thể hiện hiệu suất cao (băng thông bền vững) bằng cách sử dụng việc triển khai sở hữu trí tuệ cứng (IP) của các lõi PCIe Gen3 x8 với AVMM DMA
  • Tăng niềm tin của khách hàng với các kết quả kiểm tra điểm chuẩn mở rộng do Intel thực hiện
    • Đánh giá điểm chuẩn cho thấy băng thông gần như lý thuyết đạt được trên các cấu hình làn gen3 x8 và các nền tảng hoặc chipset
  • Bắt đầu ngay thiết kế của khách hàng hoặc đánh giá hiệu năng
    • Hướng dẫn từng bước, hoàn thành các tệp thiết kế (bao gồm kho lưu trữ phần mềm Quartus® II) và ứng dụng phần mềm dựa trên Linux được cung cấp

Công nghệ Intel® minh

  • Stratix V GX FPGAs

Hình 1. Sơ đồ khối thiết kế tham chiếu PCIe 256-bit AVMM.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.