FPGA Stratix® V

FPGA Stratix® V 28nm của Intel cung cấp băng thông cao, mức độ tích hợp hệ thống cao và tính linh hoạt tối ưu cho các ứng dụng cấp cao.

Xem thêm: Phần mềm thiết kế, Cửa hàng thiết kế, Nội dung tải xuống, Cộng đồngHỗ trợ FPGA Stratix® V

FPGA Stratix® V