FPGA Stratix® V

FPGA Stratix® V 28nm của Intel cung cấp băng thông cao, mức độ tích hợp hệ thống cao và tính linh hoạt tối ưu cho các ứng dụng cấp cao.

Xem thêm: Phần mềm Thiết kế FPGA, Cửa hàng Thiết kế, Tải về, Cộng đồng, và Hỗ trợ

FPGA Stratix® V