ID bài viết: 000086451 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 23/03/2017

Tại sao SmartVID bị lỗi trong giai đoạn cấu hình I/O sớm trong SoC Intel® Arria®10?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® Bộ điều khiển Video thông minh
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Tính năng SmartVID được triển khai thông qua IP mềm trong lõi Intel® Arria® 10 FPGA. Do đó, logic FPGA cần được cấu hình thành công trước khi SmartVID hoạt động. Nếu bạn sử dụng phương pháp Cấu hình I/O sớm để khởi động Intel® Arria® 10 HPS trước khi định cấu hình FPGA, tính năng SmartVID sẽ không khả dụng cho đến khi cấu hình lõi FPGA hoàn tất.

  Độ phân giải

  Đảm bảo rằng cả VCC và VCCP của thiết bị đều được cấp nguồn với điện áp danh định cố định (0,90V) trong quá trình cấu hình I/O sớm. Sau khi cấu hình FPGA hoàn tất, IP SmartVID sẽ có thể yêu cầu bộ điều chỉnh nguồn cập nhật giá trị của VCC và VCCP.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.