ID bài viết: 000086451 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 23/03/2017

Tại sao SmartVID bị lỗi trong giai đoạn cấu hình I/O sớm trong Arria SoC 10?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® Bộ điều khiển Video thông minh
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Tính năng SmartVID được triển khai thông qua một IP mềm trong lõi Arria® 10 FPGA mềm. Như vậy, logic FPGA cần được cấu hình thành công trước khi SmartVID hoạt động tốt. Nếu bạn sử dụng phương pháp Cấu hình I/O sớm để khởi động HPS Arria 10 trước khi định cấu hình FPGA, tính năng SmartVID sẽ không khả dụng cho đến khi cấu hình lõi FPGA hoàn tất.

  Độ phân giải

  Đảm bảo rằng cả VCC và VCCP của thiết bị đều được hỗ trợ điện áp danh nghĩa cố định (0,90V) trong quá trình cấu hình I/O sớm. Sau khi FPGA cấu hình hoàn tất, IP SmartVID sẽ có thể yêu cầu bộ điều chỉnh nguồn cập nhật giá trị của VCC và VCCP.

  Thông tin này sẽ được bao gồm trong bản phát hành trong tương lai của Arria 10 Handbook.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.