ID bài viết: 000084257 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Thời gian tăng lâu trên nền tảng CONF_DONE cấu hình bị lỗi không?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Nếu thời gian gia tăng của CONF_DONE chậm, thiết bị FLEX có thể đăng ký CONF_DONE nó đang chuyển đổi, khiến bộ nhớ liên tục nội bộ của thiết bị bước vào trạng thái bất hợp pháp. Để tránh tình trạng bất hợp pháp này, hãy đảm bảo tín hiệu CONF_DONE báo hiệu có thời gian tăng nhanh bằng cách đặt một điện trở kéo lên nhỏ hơn trên tín hiệu. Giải pháp này áp dụng cho tất cả các chế độ cấu hình.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Flex® 10K

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.