ID bài viết: 000083970 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 25/07/2013

Tại sao VCC_CLKIN điện năng cần thiết cho bộ thu phát REFCLK phải được kết nối với nguồn 1.5V như được báo cáo trong Quartus II Fitter Report?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Tất cả VCC_CLKIN cần nguồn 2,5V khi được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các chân đầu vào BỘ thu phát REFCLK. Các chân REFCLK được hỗ trợ bởi các nguồn điện chuyên dụng VCC_CLKIN3A, VCC_CLKIN3B, VCC_CLKIN8A và VCC_CLKIN8B riêng biệt trong các ngân hàng I/O tương ứng của họ.

   

  Khi chân REFCLK được chỉ định cho các standarad I/O được hỗ trợ như tiêu chuẩn I/O 1,5 PCML trong Quartus® Phiên bản phần mềm II bắt đầu bằng 11.0, Fitter báo cáo cấp độ VCC_CLKIN không hợp lệ. Đây là một lỗi phần mềm.

   

  Vui lòng đảm bảo rằng các VCC_CLKIN liệu được gắn với nguồn 2.5V trên bo mạch của bạn.

   

  Vấn đề này không được quan sát nếu bạn đang sử dụng bộ tai nghe phiên bản phần mềm Quartus II so với 11.0.

  Độ phân giải

  Vấn đề này được giải quyết trong phần mềm Quartus II phiên bản 12.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Cyclone® IV GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.