Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) 6-port SAS Bridge Board

Thông tin bổ sung

Mô tả
6-port SAS Bridge Board
URL thông tin bổ sung