Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(2) 800 mm long, straight SFF8643 to straight SFF8643
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Saturday, September 30, 2023

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable kit with two 800mm cable for straight SFF8643 to straight SFF8643 connectors