Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tên mã
Products formerly RAID
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'14
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
(2) 800 mm long, straight SFF8643 to straight SFF8643

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable kit with two 800mm cable for straight SFF8643 to straight SFF8643 connectors