Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
One bracket for R2000GZ/GL and R2000BB chassis

Thông tin bổ sung

Mô tả
Accessory bracket to enable mouting of 3 MFBBUs or 1 MFBBU and 2 SSD over power supply