Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'12
Các hạng mục kèm theo
Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser package for AH2000JF6GKIT, AH2000WP6GKIT and AH2000LP6GKIT including (1) 6Gb/s SAS bridge board w/ gold finger connection and customized rIOM riser for both H2000JF and H2000WP, (1) 6Gb/s SAS bridge board w/ gold finger connection and customized rIOM riser for H2000LP
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Friday, August 4, 2017

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare 6Gb/s SAS bridge board and riser package for AH2000JF6GKIT, AH2000WP6GKIT and AH2000LP6GKIT