Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'15
EOL thông báo
Tuesday, October 20, 2015
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, April 20, 2016
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, July 20, 2016
Các hạng mục kèm theo
6Gb/s SAS accessories kit (cable-free) for H2000WP family including (1) 6Gb/s SAS bridge board w/ gold finger connection, (1) customized rIOM riser, (1) 6Gb/s SAS module RMS25LB

Thông tin bổ sung

Mô tả
6Gb/s SAS accessories kit (cable-free) for H2000WP family