Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Các hạng mục kèm theo
Maintenance kit for Intel® R2000M chassis family to Support Intel® S2400SC Family

Thông tin bổ sung

Mô tả
(1) Maintenance kit for Intel® R2000M chassis family to Support Intel® S2400SC Family