Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'12
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'19
EOL thông báo
Monday, August 26, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, September 4, 2019
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, January 2, 2020
Bền
Không
Thị trường đích
Mainstream
Kiểu hình thức của bo mạch
Battery/RMFBU
Các hạng mục kèm theo
(1) Maintenance free backup unit (supercapacitor module, NAND flash module, cables and bracket).

Thông tin bổ sung

Mô tả
Maintenance Free Backup Unit for Intel(r) Intergraded RAID Modules of the RMS25 and RMT3 Families.