Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'13
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q4'16
EOL thông báo
Thursday, December 15, 2016
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, March 1, 2017
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Thursday, June 1, 2017
Các hạng mục kèm theo
(1) Power Distribution Board supporting 1200W/1600W Power Supplies for Intel® S4600LH2 or S4600LT2 Families

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare Power Distribution Board FXXLHPPDB, supporting Intel® S4600LH2 or S4600LT2 Families