Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'09
Sự ngắt quãng được mong đợi
2012

Thông tin bổ sung

Mô tả
Single Port QDR Infiniband I/O Expansion Module