Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Quạt
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'06
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Các hạng mục kèm theo
One system fan, One CPU fan
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
System Fan Kit