Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'07
Sự ngắt quãng được mong đợi
2010
Hỗ trợ socket
N/A
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Wednesday, October 26, 2022

Thông tin bổ sung

Mô tả
Power Distribution Board