Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows Vista* 64 (exe)

Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows Vista* 64 (zip)