Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Phụ tùng và phụ kiện máy chủ Intel®
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q1'23
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Liquid-cooling loop spare kit

Thông tin bổ sung

Mô tả
Liquid-cooling loop spare kit for 1U Intel® Data Center GPU Max Series Accelerator liquid-cooled modules