Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Backplane board.
(1) 75 mm cable, HSBP I2C connector to HSBP I2C connector (5 pin to 5 pin}
(1) 250 mm cable, server board I2C connector (Left) to HSBP I2C connector (Left) (5 pin to 5 pin)
(1) 350 mm cable, server board I2C connector (Left) to HSBP (Middle) I2C connector (5 pin to 5 pin)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Hot swap backplane board spare supporting SAS/SATA and NVMe* drives in the M50CYP2UR208-based systems.