Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'21
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Liquid Cooling VR TIM Application Tool

Thông tin bổ sung

Mô tả
Liquid Cooling VR TIM Application Tool to be used only for front voltage regulator on Intel® D50TNP or for center voltage regulators on Intel® D50DNP liquid-cooled modules