Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn cạc Mở rộng khe cắm Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'19
EOL thông báo
Friday, July 1, 2022
Đơn hàng cuối cùng
Wednesday, November 30, 2022
Các hạng mục kèm theo
(1) 1U riser card
(1) 1U riser card bracket
(1) M.2 SSD heat sink

Thông tin bổ sung

Mô tả
Riser card option for 1U compute modules.
Support for low-profile PCIe* add-in card on the right side and one
SATA/PCIe* 80/110 mm M.2 device on the left side.