Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2019
Các hạng mục kèm theo
(1) 665mm OCuLink cable kit bundle

Thông tin bổ sung

Mô tả
665mm Hot Swap Back Plane (HSBP) to Retimer Add-in Card (AIC) OCuLink cable kit