Chuyên môn Công nghệ Optane

Tổng quan

Chuyên ngành Công nghệ Intel® Optane ™ trao thưởng cho các đối tác của Liên minh Đối tác Intel®, những người có chuyên môn sâu nhất trong việc thiết kế và triển khai công nghệ Intel Optane.

Với tư cách là một chuyên gia, Intel có các nguồn lực độc quyền dành cho bạn để giúp bạn lập kế hoạch, triển khai và cung cấp các giải pháp của mình, tiếp cận một cấp độ tương tác khác với các công nghệ Intel Optane.

Các lợi ích của Chuyên môn Công nghệ Intel® Optane™ bao gồm:

  • Đồng tiếp thị tập trung và hỗ trợ MDF
  • Xây dựng thương hiệu Chuyên gia Công nghệ Intel® Optane™
  • Khuyến mãi trên Thị trường Các Giải pháp Intel®
  • Bài viết nổi bật trên insight.tech
  • Lời mời ưu tiên đến các buổi đào tạo và sự kiện
  • Truy cập vào Đại học Đối tác
  • Đưa vào các nghiên cứu của nhà phân tích

Năng lực chuyên môn về Công nghệ Intel® Optane™ cho Trung tâm dữ liệu Chuyên nghiệp

Hoàn thành chương trình năng lực chuyên môn về Công Nghệ Intel® là bước đầu tiên để trở thành một chuyên gia. Khi một kỹ sư cá nhân và nhân viên bán hàng đã hoàn thành khóa đào tạo cần thiết, bạn cũng sẽ nhận được huy hiệu năng lực chuyên môn của Intel. Huy hiệu này dành cho những cá nhân dùng để quảng bá sự hiểu biết chuyên sâu về công nghệ của mình.

Đăng ký trở thành Chuyên gia Công nghệ Intel® Optane™ tại đây


Nhận Hướng dẫn dành cho Đối tác Intel® Optane™


Các lợi ích dành cho chuyên gia công nghệ Intel® Optane ™ cung cấp cho bạn tài nguyên độc quyền, chỉ dành cho đối tác để giúp bạn lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ Intel® Optane ™ với hiệu suất tối ưu và hiệu quả nhanh chóng. Nhận quyền truy cập vào các hướng dẫn giải pháp , hỗ trợ kỹ thuật và các công cụ có giá trị khác để luôn dẫn đầu trong quá trình cạnh tranh và xây dựng giá trị khách hàng.

Tham gia Liên minh Intel® Partner Alliance


Có được kiến thức chuyên môn, tận dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt, các công cụ tiếp thị và các lợi ích có giá trị khác khi trở thành thành viên.