Điều khoản và điều kiện bảo hành cho các sản phẩm Intel®

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000005886

16/04/2024

Một bản sao của bảo hành thích hợp được gửi kèm với sản phẩm của bạn. Các điều khoản và điều kiện cũng có sẵn bên dưới:

Sản phẩm phổ biến

Sản phẩm Bộ xử lý đồ họa (GPU)

Sản phẩm Ethernet

Sản phẩm máy chủ

Sản phẩm RealSense

Lưu ý: Tệp PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Chủ đề liên quan
Thông tin cho Gia hạn Bảo hành cho Thành phần Máy chủ Intel®
Bảo hành cho SSD và mô-đun Intel® (Máy khách)
Bảo hành cho Intel® SSD Data Center Family

Lưu ý

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Intel.