Điều kiện và điều khoản bảo hành cho sản phẩm Intel®

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000005886

11/10/2022

Sản phẩm của bạn có đính kèm bản sao giấy bảo hành thích hợp. Các điều khoản và điều kiện cũng có sẵn bên dưới:

Sản phẩm phổ biến

Các sản phẩm Ethernet

Các sản phẩm máy chủ

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader*

 

Chủ đề liên quan
Thông tin về Bảo hành mở rộng thành phần máy chủ Intel®
Bảo hành cho SSD và Mô-đun Intel® (Máy khách)
Bảo hành cho Dòng nhúng SSD Intel®
Bảo hành cho Dòng Trung tâm Dữ liệu SSD Intel®

 

Lưu ý Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Intel