Bộ công cụ hậu cần ngược của Intel®

763714
1/22/2024

Giới thiệu

Ứng dụng Intel® Reverse Logistic Toolkit cung cấp cho bạn khả năng truy xuất số sê-ri (Visual ID) của Bộ xử lý Intel® bằng cách sử dụng camera của thiết bị để quét biểu tượng Ma trận 2D trên Bộ xử lý Intel® của bạn.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Android*
  • Kích thước: 33.8 MB
  • SHA1: 287E907D60B428D62D7777D913E651AFE7AD3E90

Mô tả chi tiết

Mục đích

Ứng dụng Intel® Reverse Logistic Toolkit có sẵn để tải xuống từ Cửa hàng Google PlayCửa hàng ứng dụng Apple.

Tệp nhị phân apk Android * có sẵn để tải xuống từ địa điểm Tải xuống Intel này.

Các chế độ quét ma trận 2D:

  1. Quét từ album ảnh: Chọn ảnh từ album ảnh của bạn để quét Ma trận 2D.
  2. Quét ảnh từ máy ảnh: Sử dụng thiết bị Máy ảnh để chụp ảnh và quét ảnh này để tìm Ma trận 2D.
  3. Quét bằng Video trực tiếp: Sử dụng Máy ảnh của thiết bị có Video trực tiếp để quét liên tục Ma trận 2D.

Để biết thêm chi tiết về Bộ công cụ hậu cần ngược của Intel, hãy truy cập Tổng quan về Bộ công cụ hậu cần ngược của Intel®®.

Xem các tệp README để biết thêm thông tin quét Ghi chú phát hành cho phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết. Yêu cầu Android 9 tối thiểu.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.