Intel® NUC Software Studio vụ dành cho các sản phẩm Intel® NUC

19691
3/17/2022

Giới thiệu

Dịch vụ Intel® NUC Software Studio cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các tính năng Intel® NUC Software Studio mềm đều có đầy đủ chức năng khi được cài đặt trên các sản phẩm Máy tính mini Intel® NUC, Bộ dụng cụ hoặc Máy tính xách tay

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
  • Kích thước: 2.7 MB
  • SHA1: 704D839B3F8D5C451FAA91836DDF56BB7631F3D8

Mô tả chi tiết

Dịch vụ Intel® NUC Software Studio cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các tính năng Intel® NUC Software Studio cứng đều có đầy đủ chức năng khi được cài đặt trên các sản phẩm Máy tính mini Intel® NUC, Bộ dụng cụ hoặc Máy tính xách tay.
Hướng dẫn cài đặt dịch Intel® NUC Software Studio vụ:
  1. Tải xuống và giải nén Intel NUC Software Studio dịch vụ-vX.X.X.XX.zip
  2. Nhấp đúp vào NSSServiceInstaller để cài đặt trình điều khiển Hiệu suất và phần mở rộng trình điều khiển Hiệu suất.
Công nghệ Intel® NUC Software Studio cấp một giải pháp chung bằng cách kết hợp tất cả các tính năng phần mềm có sẵn trong Intel® NUC, Máy tính xách tay NUC và Bộ phận NUC.
Intel® NUC Software Studio hiện có trên Microsoft Store.*
Để biết thêm thông tin và hướng dẫn cài đặt, hãy xem Hướng dẫn sử dụng đính kèm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.