Intel® NUC Software Studio vụ cho các ® Intel® NUC thế hệ thứ 11 và Bộ phận máy tính xách tay Intel® NUC P14E

19691
8/25/2021

Giới thiệu

Bao gồm Intel® NUC Software Studio Intel® NUC Performance Driver cho các sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 11 và Bộ phận Máy tính xách tay Intel® NUC P14E

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.7 MB
  • SHA1: DF18AECBD3E92A845C66669E39D50744BB8CB9F6

Mô tả chi tiết

Dịch vụ Intel® NUC Software Studio cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các tính năng Intel® NUC Software Studio cứng đều có đầy đủ chức năng khi được cài đặt trên các sản phẩm Máy tính mini Intel® NUC, Bộ dụng cụ hoặc Máy tính xách tay.
Hướng dẫn cài đặt dịch Intel® NUC Software Studio vụ:
  1. Tải xuống và giải nén tệp Intel NUC Software Studio Service_MSI_v1.0.0.17.zip
  2. Nhấp đúp vào NSSServiceInstaller để cài đặt trình điều khiển Hiệu suất và phần mở rộng trình điều khiển Hiệu suất.
Công nghệ Intel® NUC Software Studio cấp một giải pháp chung bằng cách kết hợp tất cả các tính năng phần mềm có sẵn trong Intel® NUC, Máy tính xách tay NUC và Bộ phận NUC.
Intel® NUC Software Studio có sẵn trên Microsoft Store.*
Để biết thêm thông tin và hướng dẫn cài đặt, hãy xem Hướng dẫn sử dụng đính kèm.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.