Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC510 &LAPBC710 [BCTGL357]

Gói trình điều khiển cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710 &LAPBC510

Công cụ tích hợp firmware Intel Aptio* V UEFI dành cho máy tính xách tay Intel® NUC®

Trình điều khiển Intel® HID Event Filter cho Windows® 10 cho Phần tử máy tính xách tay P14E Intel® NUC

Intel® NUC Software Studio Service for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC Laptop Products

Tải xuống