Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS cho Bộ công cụ máy tính xách ® Intel® NUC M15 - LAPBCx10 [BCTGL357]

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Intel® NUC Software Studio vụ cho các ® Intel® NUC thế hệ thứ 11 và Bộ phận máy tính xách tay Intel® NUC P14E

Gói trình điều khiển cho bộ máy tính xách ® Intel® NUC M15