Intel® Graphics Media Accelerator 3150 dành cho Windows 7* 32-bit

19536
10/20/2010

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Intel Graphics Media Accelerator phiên bản 15.12.75.50.7.2230 cho bộ điều khiển đồ họa tích hợp của chipset Intel® cho Windows 7 *, 32 bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 21.8 MB
  • SHA1: C12991688E4013AF477558D66A661C921B77004E
  • Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 21.9 MB
  • SHA1: BF060F6A2C9CA125D14022D387B0451032FAC626

Mô tả chi tiết

Cuối đời

Vì Phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc vòng đời", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Phần mềm này, cho dù hiện tại đã biết hay được phát hiện trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong Phần mềm.

Mục đích
Trình điều khiển này được viết riêng cho các hệ thống dựa trên bộ xử lý Intel Atom với Intel Graphics Media Accelerator 3150. Xem tệp readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành để biết chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 15.12.75.50.7.2230 cho Windows 7*, 32-bit.

Các tệp có sẵn để tải xuống
win7.exe - Đây là tệp tự giải nén cài đặt phần mềm trên hệ thống, các tệp tạm thời sẽ bị xóa.
win7.zip - Đây là gói nén bao gồm tất cả các tệp cần thiết để cài đặt phần mềm trên hệ thống.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®
Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.
Phải làm gì nếu phát hiện trình điều khiển đồ họa của nhà sản xuất máy tính.

Nhận hỗ trợ
Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được giám sát cho cộng đồng Đồ họa Intel. Vui lòng theo liên kết này để đăng ký và tham gia diễn đàn.

Hỗ trợ cho Trình điều khiển đồ họa Intel® cũng có thể được truy cập bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Trợ giúp bổ sung
Xác định Bộ điều khiển đồ họa Intel® của bạn

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Chủ đề liên quan
Các câu hỏi thường gặp về Trình điều khiển đồ họa Intel®
Trang web của nhà sản xuất máy tính

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.