Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Dòng bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X722 cho Dòng Intel® Server Board S2600WF (WFT/WFQ/WF0)

19223
3/9/2022

Giới thiệu

Cung cấp Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho dòng bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X722 Series Intel® Server Board S2600WF (WFT/WFQ/WF0). (4.10)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 14.6 MB
  • SHA1: 3253F957A5A24251021C0A985F926C59837E53B8

Mô tả chi tiết

Tải xuống Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet chuỗi X722.

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) trên các Intel® Ethernet điều hợp trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM, tệp cấu hình, các tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển bắt buộc.

Xem readme.txt thích hợp để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng lệnh.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.