Intel® Visual Compute Accelerator biến đổi VCA1283LVV / VCA1585LMV

19002
4/12/2018

Giới thiệu

Gói này chứa tham chiếu hoặc mẫu biến đổi để hiển thị các cấu hình có thể (1.5.310).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 1.1 GB
  • SHA1: C829381C4CC8E3CA76D3604C541EA058F8C0DE59

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tải xuống Intel® Visual Compute Accelerator tham chiếu biến đổi. Hình ảnh biến đổi nằm trên đĩa RAM. Khi khởi động lại máy chủ được thực hiện, toàn bộ hình ảnh sẽ bị xóa khỏi đĩa RAM. Nếu cần có tham chiếu liên tục hoặc hình ảnh mẫu, hãy kiểm tra gói tham chiếu liên tục. Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Hình ảnh chứa nhân tham chiếu (bản vá được áp dụng Intel® Media Server Studio) và chứa phiên bản cộng đồng Intel® Media Server Studio R2 2017 (không có gói mẫu phương tiện).
  • Hình ảnh được nhóm xác thực thử nghiệm một cách giới hạn (chỉ dành cho kịch bản cơ bản).

Sử dụng tổng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp sau khi tải xuống:

md5: b1ab3ab5456256edc14feae7e3c5addf

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.